Ik wil een bedrijf beginnen

Servicesite voor startende ondernemers

Algemene Voorwaarden

Opstellen algemene voorwaarden

Brancheverenigingen kunnen je vaak helpen aan een voorbeeld voor algemene voorwaarden voor jouw branche.
Bijvoorbeeld, als accountant kun je bij NOvAA terecht.
Als je geen lid bent van een branchevereniging, er is geen branchevereniging, of je wilt afwijken van de branchevoorwaarden, dan kun je modelvoorwaarden vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden zoals jij het wilt?

Je wilt alle risico's bij de klant leggen? Dan kan zomaar niet! Je moet je aan een aantal richtlijnen houden.
De algemene voorwaarden moeten passen bij jouw bedrijf, en ze moeten redelijk zijn.

Laat er een advocaat of juridisch adviseur naar kijken, die kan bepalen of jouw algemene voorwaarden aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Jouw algemene voorwaarden bekend maken.

Het is belangrijk dat jouw klanten op de hoogte zijn van jouw algemene voorwaarden.
De wet schrijft voor dat de kopende partij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Voor of tijdens het sluiten van een overeenkomst kun je de algemene voorwaarden overhandigen of vooraf toesturen.
Op de achterzijde van een contract of offerte kun je jouw algemene voorwaarden ook afdrukken, verwijs hier dan wel op de voorzijde naar.

Deponeren van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of de Griffie van de Rechtbank.
De algemene voorwaarden worden bij deponering gemerkt met de datum en een nummer, dat is het bewijs dat er tussentijds niets in de tekst is gewijzigd. Bij eventuele conflicten sta je daardoor sterker.

Deponering bij de Kamer van Koophandel kost geld.

 

© ik wil een bedrijf beginnen